Fiskeindustrin

 

Fiskeindustrin inkluderar vilken industri som helst som fångar, odlar, bearbetar, bevarar, transporterar, marknadsför och säljer fisk eller fiskprodukter. Den kommersiella aktiviteten jobbar mot att leverera fisk och andra skaldjur gjorda för mänsklig konsumtion eller som en faktor för andra industriella processer. Direkt eller indirekt livnär sig 500 miljoner människor i u-länder och är beroendefisket och dess jordbruk. 

Världsfiske är odlat utav kommersiellt fiske och jordbruk. 1,3 miljoner ton utav undervattensodlingar fångas varje år och 14.8 miljoner ton utav vattenplantor så som sjögräs och liknande och 14.8 miljoner ton fiskar producerades i akvakultur. och man tror att det fångas 0,97-2,7 biljoner. De största producenterna utav kommersiellt fiske är Kina, Peru, Japan, USA, Chile, Indonesien, Ryssland, Indien, Thailand, Norge och Island.Dessa länder står för en tredjedel utav all den fisk som fiskas och Kina själva tår för en tredjedel utav hela produktionen. Akvakultur är en odling utav organismer som finns i form utav vattenorganismer. Till skillnad från fiske så är detta en form av odling som sker under betydligt mycket mer kontrollerade former. Marinkulturen refererar till den kulturen som är bunden till vatten men som utövas i marina situationer. Speciella exempel på detta är odling, fiskodling, svampodling skaldjursodling och odlingen utav vissa speciella pärlor. 

Fiskeodling innebär att man kommersiellt föder upp fiskar i stora tankar eller pooler och de fiskarna blir oftast mat. Fiskarter som är vanliga på sådana odlingar är karp, lax, tilapia, kattfisk och kabeljo. Ett ökat behov utav vilda fiskar som fiskats upp för att säljas har gjort så att vi fått en utspridd överfiskning. Fiskodlingar är en bra lösning på detta problemet eftersom de erbjuder en alternativ lösning till det ökade marknadsbehovet utav fiskar. 

En annan stor del utav det industriella fisket är all den bearbetning som måste ske utav de som fiskat upp fiskar eller fiskeodlingarna. De större företagen har här sitt egna fiskeflotta och självständiga fiskerier och produkterna utav denna industrin säljs oftast som grossister till butikerna och säljs sedan vidare till privatpersoner. Man kan dela in bearbetningen i två olika kategorier, fiskehantering och fisketillverkarna. De utför sina arbeten på olika platser så som fiskefartyg, företagsfartyg och på fiskeodlingar. En annan underavdelning är den primära processen som innefattar när man filéar fisken och fryser färsk fisk för att de ska skeppas långt och behöver en längre hållbarhet. 

Fiskeindustrin har dock skapat många problem runt om i världen eftersom det har fiskats för mycket och vid sekelskiftet nådde det sin topp men har efter det fått hårdare kontroller vilket lett till ett minskat fiske och vissa fiskarter har till och med blivit förbud mot att fiska då de är på väg att utrotas. Japan, Island och Portugal är de länder som är de största konsumenterna utav fisk per invånare. Det har till och med brutit ut så kallade fiskekrig och kabeljo är en av de fiskarna som det har bråkats mest om och på 70-talet var det så kallad Cod War mellan Island och Storbritannien som var en effekt utav överfiskning.